TRÀ XOÀI TỨ PHẨM
55,000đ
LỤC TRÀ CHANH LEO
50,000đ
CÁT TIÊN SA
55,000đ
LATTE MÂY
50,000đ
TRÀ XOÀI KEM CHEESE
55,000đ
Matcha Mộc Chi
59,000đ
(0)