XÔ THIÊN THẢO LỤC VỊ
69,000đ
TRÀ SỮA CHOCOLATE
40,000đ
TRÀ SỮA ĐẬU ĐỎ PUDDING
48,000đ
TRÀ SỮA THIÊN THẢO LỤC VỊ
62,000đ
Ô LONG NƯỚNG YIHETANG
55,000đ
MATCHA NƯỚNG YIHETANG
52,000đ
TRÀ SỮA TRUYỀN THỐNG LONG CHÂU
45,000đ
XANH SỮA NƯỚNG YI HE TANG
39,000đ
TRÀ SỮA NƯỚNG YIHETANG
39,000đ
(0)