TRÀ SỮA NƯỚNG YIHETANG
39,000đ
XANH SỮA NƯỚNG YIHETANG
39,000đ
Xanh Sữa Băng Băng
49,000đ
Matcha Nướng Yi He tang
49,000đ
Matcha Latte
49,000đ
Kỳ Lan Trà Sữa
39,000đ
Kỳ Lan Nhài Sữa
39,000đ
Mạc Lệ Tân Trà
49,000đ
TRÀ SỮA THIÊN THẢO LỤC VỊ
49,000đ
TRÀ SỮA TRUYỀN THỐNG LONG CHÂU
49,000đ
(0)